Strona główna SMN

Święty Franciszek z Asyżu
(1181 -1226)

Sceny z życia św. Franciszka

List do rządców ( XII wiek )


Sprzedaż wszystkiego
Uwolnienie przez matkę
Usługiwanie trędowatym
Naprawa kościoła
Posłanie ich na świat
Pragnienie męczeństwa
Kazanie do ptaków
Miłość względem ubogich
Żłóbek jaki urządził w Boże..
Ukrzyżowany Serafin
Pozostałe sceny z życia...
O pieniądzach
O ubóstwie
Przykład


Cuda św. Franciszka


Cud stygmatyzacji
Władza nad stworzeniami
Władza nad stworzeniami
Boska łaskawość
Pani Jakobina
Zmarli wskrzeszeni
Uratowani od śmierci
Uratowani żeglarze
Uwięzieni
Niebezpieczny poród
Uzdrowienie
Niewidomi i głuchoniemi
Trędowaci
Obłąkani i opętani
Pokurczeni i połamani
Różne cuda
Koniec cudów Franciszka

Franciszek patronem ekonom

 

SM

OBŁĄKANI I OPĘTANI

152. W Marittima pewna kobieta, cierpiąca od pięciu lat na obłęd umysłu, była pozbawiona wzroku i słuchu. Zębami rwała ubranie, nie bała się niebezpieczeństwa od ognia i wody, a najgorsze, że nabyła okropnej choroby padaczki.
Pewnej nocy, kiedy miłosierdzie Boże skłoniło się ku niej, popadła w zbawienny sen. Widzi bowiem świętego Franciszka siedzącego na przepięknym tronie i siebie, jak klęcząc przed nim, kornie błaga o zdrowie. A kiedy on nie kwapi się do wysłuchania próśb, ona składa votum, przyrzekając dla jego miłości nie odmawiać jałmużny proszącym, dopóki cokolwiek mieć będzie. Święty natychmiast wspomniał na podobne przyrzeczenie, jakie on sam niegdyś złożył Bogu, i przeżegnawszy ją znakiem krzyża, przywrócił jej całkowite zdrowie.

154. Syn pewnego szlachcica cierpiał na padaczkę, nie mniej okropną, co męczącą. Ustami się pienił, spozierał na wszystko dzikim wzrokiem i podczas gdy gwałtem skręcało mu członki, wypluwał coś diabelskiego, a co, nie wiem. Rodzice wołali do świętego Bożego, błagając o ratunek i powierzyli nieszczęśliwego syna jego litościwemu zmiłowaniu.
On, kochający przyjaciel, pewnej nocy ukazał się śpiącej matce i rzekł do niej: „Oto teraz przyszedłem ocalić twego syna.” Na ten głos kobieta zbudziła się i wstała cała drżąca. Znalazła syna doskonale zdrowego.

___

Św. Franciszek najbiedniejszy z biednych jest pierwszym Patronem SMN
po nim:
Św. Ojciec Pio,
Św. Teresa z Avila,
Św. Jan Bosko,
A najpierwszym z wszystkich Patronem SMN jest Św. Michał Archanioł

Ojciec Święty Jan Paweł II o Świętym Franciszku z Asyżu:

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Grobu Biedaczyny z Asyżu w dniu 5 listopada 1978 r., podkreśla w swoim przemówieniu ducha św. Franciszka:

„Ty, który nosiłeś w swoim sercu wszystkie zmienności współczesnych tobie ludzi, swoim sercem tak bliski Sercu Zbawiciela, wspomóż nas, byśmy mogli objąć losy dzisiejszej ludzkości, trudne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe, problemy współczesnej cywilizacji, wszystkie cierpienia dzisiejszego człowieka, jego wątpliwości, sprzeczności, rozbicie; jego dążenia, kompleksy, niepokoje...”
Jan Paweł II - Papież

 
 

 

Czytelników na stronie:    

                                            Copyright © Wiesław Matuch - kontakt   Wrocław 2001 System Miłości Narodów