Strona główna SMN

Święty Franciszek z Asyżu
(1181 -1226)





Sceny z życia św. Franciszka

List do rządców ( XII wiek )


Sprzedaż wszystkiego
Uwolnienie przez matkę
Usługiwanie trędowatym
Naprawa kościoła
Posłanie ich na świat
Pragnienie męczeństwa
Kazanie do ptaków
Miłość względem ubogich
Żłóbek jaki urządził w Boże..
Ukrzyżowany Serafin
Pozostałe sceny z życia...
O pieniądzach
O ubóstwie
Przykład


Cuda św. Franciszka


Cud stygmatyzacji
Władza nad stworzeniami
Władza nad stworzeniami
Boska łaskawość
Pani Jakobina
Zmarli wskrzeszeni
Uratowani od śmierci
Uratowani żeglarze
Uwięzieni
Niebezpieczny poród
Uzdrowienie
Niewidomi i głuchoniemi
Trędowaci
Obłąkani i opętani
Pokurczeni i połamani
Różne cuda
Koniec cudów Franciszka

Franciszek patronem ekonom

 

SM

UZDROWIENIE MAJĄCYCH RUPTURĘ

109. Brat Jakub z Iseo, mąż w naszym Zakonie znamienity i sławny, ku chwale naszego ojca sam daje świadectwo w podzięce Bogu za dobrodziejstwo zdrowia. Jeszcze jako mały chłopiec w domu ojcowskim doznał bardzo ciężkiego rozerwania ciała. Skutkiem tego wstydliwe części ciała skrywane przez naturę, zmieniły swe położenie, co było bardzo uciążliwe i przykre. Ojciec i wszyscy bliscy, którzy znali ten przypadek, ubolewali nad nim, i choć często przyzywali lekarzy, nie było żadnych widoków na poprawę.
Wreszcie chłopiec, tchniony duchem Bożym, zaczął myśleć o zbawieniu duszy i w duchowym wysiłku poszukiwać Boga, „który uzdrawia skruszonych na sercu i zawiązuje ich rany” (Ps 146,3). I tak wstąpił nabożnie do Zakonu świętego Franciszka, nikomu jednak nie wyjawiając kalectwa, na jakie cierpiał. Wszakże po pewnym okresie pobytu w zakonie bracia dowiedzieli się o kalectwie młodzieńca i poruszeni tą wiadomością chcieli go, acz z ubolewaniem, odesłać do rodziców. Ale chłopiec wykazał tak wielkie zdecydowanie, że przezwyciężył niepomyślny dla siebie przymus. Dlatego bracia opiekowali się młodzieńcem, aż wreszcie, będąc umocniony łaska i poprzez zacne obyczaje znamionując dobrego męża, podjął się pieczy duchowej nad nimi i chwalebnie ćwiczył ich w zakonnej karności.
A kiedy przenoszono ciało świętego Franciszka na nowe miejsce, stało się, że wspomniany brat uczestniczył wówczas razem z innych rzeszą w radościach przeniesienia. Zbliżywszy się do trumny, w której spoczywało ciało świętego ojca, długo się modlił o pomoc w swym zastarzałym schorzeniu. Nagle, w sposób cudowny członki wróciły mu na właściwe miejsce, poczuł się uzdrowiony, zdjął podpaskę i odtąd zupełnie był wolny od dawnej dolegliwości.

___

Św. Franciszek najbiedniejszy z biednych jest pierwszym Patronem SMN
po nim:
Św. Ojciec Pio,
Św. Teresa z Avila,
Św. Jan Bosko,
A najpierwszym z wszystkich Patronem SMN jest Św. Michał Archanioł

Ojciec Święty Jan Paweł II o Świętym Franciszku z Asyżu:

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Grobu Biedaczyny z Asyżu w dniu 5 listopada 1978 r., podkreśla w swoim przemówieniu ducha św. Franciszka:

„Ty, który nosiłeś w swoim sercu wszystkie zmienności współczesnych tobie ludzi, swoim sercem tak bliski Sercu Zbawiciela, wspomóż nas, byśmy mogli objąć losy dzisiejszej ludzkości, trudne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe, problemy współczesnej cywilizacji, wszystkie cierpienia dzisiejszego człowieka, jego wątpliwości, sprzeczności, rozbicie; jego dążenia, kompleksy, niepokoje...”
Jan Paweł II - Papież

 
 

 

Czytelników na stronie:    

                                            Copyright © Wiesław Matuch - kontakt   Wrocław 2001 System Miłości Narodów