Strona główna SMN

Ks. prof. dr habilitowany
Włodzimierz Sedlak

Ks. W. Sedlak - biografia
Wszystko musi mieć początek
Syzyfa wcielenie drugie
Homo wchodzi na taśmę
Ewol. wyselekcjonowanie
Człowiek a kwant
Analiza układu bioelektr...
Zakręt ewolucji człowieka
Człowiek przyspiesza rozwój
Centralne sterowanie
Działanie na układ scalony
Homo electronicus...
Przyszły świat homo electr...
Czytelność modelu homo el..
Antropologia od podstaw
Futorologia całkiem inaczej
Homo cosmicus
Electronicus lustruje horyzon
Oto homo zwany electron...
Post Homo

Technologia Ewangelii

Technologia Ewangelii
Wiosna
Lato
Jesień
Jesienny zbiór
Zimowy zmierzch objawienia
W Ewangelii zawsze dziś

Opracowanie Ks. Sobocza

Uwarunkowania życia
Bioelektroniczny model
Implikacje metodologiczno...

Wspomnienie Srokowskiego

Pamiątkowy Kamień Sedlaka
Fundacja im x. Siedlaka

 

SM

Post Homo

„A zaczęło się wszystko w kwantowej skrzynce biegów życia na bardziej niż subtelnym poziomie sprzężeń biochemicznych i elektronicznych, rozwiniętych w niebywałej drodze życia w ciągu miliardów lat w przepyszny bukiet ludzkiej natury. Homo electronicus nie zmierza do śmierci jak człowiek biochemiczny. Dla niego czas przyszły jest rzeczywistością, którą pragnie dopędzić z prędkością światła. Wolno nam twierdzić: świadomość - to światło! Nazywały ją w ten sposób prastare kultury. I dziś on - electronicus - stwierdza właśnie to samo: świadomość elektromagnetycznej natury jest światłem!”

W listach bywa czasami postscriptum zawierając często więcej treści niż cała korespondencja. Zdania tam zamieszczone płoną człowieczą miłością lub fermentują niechęcią. Korespondencyjny kompost zawiera cenne substancje świadczące o autorze.

Zamiast scriptum - nieprzypadkowo na zakończenie żegna post-Homo. Niełatwo wypaść z kolein ugruntowanych przekonań. Mocowanie się i wewnętrzne rozdarcie zawsze było udziałem człowieka. Zmiana pojęć o sobie samym nie może się dokonać niedostrzegalnie. Po jednej stronie staje Homo sapiens mocarz działania z legitymacją czasów, dzieł i niepamiętnej tradycji, po drugiej - Homo electronicus, uzbrojony jedynie w kwantowe podstawy swej energetyki, bez rekomendacji dokonanych już dzieł. Robi wrażenie uzurpatora, który pragnie dokonać przelewu czyichś osiągnięć z tradycyjnego konta na własne. W tym miejscu książki owa refleksja nasuwa się z nieodpartą siłą. Wykazanie się odwagą w określonym momencie jest wielkim zwycięstwem lub wielką klęską. Nie istnieje natomiast spóźniona odwaga – to tylko kalkulacja!

Trzeba jeszcze raz przebiec myślą poszczególne etapy, rozważyć szansę wygranej lub klęski. Nigdy dosyć analizy. Mimo wszystko finał choćby tylko części całości wymaga decyzji.

Homo electronicus wystartował z kwantowego punktu z tak charakterystyczną nieoznaczonością między położeniem i pędem, cząstką i falą, energią i masą, życiem i świadomością, a może nawet życiem i śmiercią, ą by na końcu, po miliardach lat rozwoju, jeszcze raz stanąć przed nieodgadnionym autoportretem. Nieoznaczoność jego natury nie jest problemową kontrowersją w kwantowym punkcie, nie jest sporem falowo-korpuskularnym, pędowo-sieciowym, energetyczno-masawym, nawet nie jest subtelnym pograniczem oddzielającym bycie i niebycie. Tak daleko nie sięga on wyobraźnią wstecz. Interesuje go bezpośredniość jego konkretnej natury na co dzień.

Nie wie, że miał w rozwoju filogenetycznym dosyć czasu na maksymalne zróżnicowanie, na rozwarstwienie swej natury. Wydaje się sobie monolitem, lecz naprawdę jest pofastrygowanym zespołem poziomów, pułapów, stanów, pięter, konstrukcji. Kwantowy start życia oddziela od współczesnego myślenia człowieka niezwykła liczba podpoziomów, to zaś, co człowiek myśli, od tego, co mówi, bliżej nieokreślona ilość niuansów. Wielorakość poziomów natury przemnożona przez biorytmy, wahania energetyczne środowiska, antropocentryczny klimat, zmienność nastrojów - to , dżungla natury: konstrukcja bogata, ale nie dająca się opisać w konkretach. Można jedynie, jak Hipokrates, przytaczać wypadki kliniczne, ilustrujące konkretny stan, mając możliwość odtworzenia szerokiego problemu medycznego przy dużej tolerancji błędu. W odwiecznym ludzkim marzeniu - zrozumieniu drugiego człowieka - kryje się paradoks niepoznawalności... siebie. Jedno równanie z dwiema niewiadomymi prowadzi zawsze do braku rozwiązań i przypisywania winy jednej niewiadomej, tej cudzej.

Prawda jest więc zabawą sporną, dlatego niezwykle intrygującą, nigdy nie rozstrzygniętą do końca, zawsze obarczoną marginesem błędu. Ten ostatni wynika z konstrukcji natury człowieka i jej wręcz fantastycznego rozwarstwienia na poziomy w następstwie różnicowych procesów ewolucyjnych. Skoro świadomość jest czynnikiem wpływającym na ewolucję człowieka, trzeba przyjąć jej ostateczną konsekwencję ewolucyjną - różnorodność indywidualności i niepowtarzalność osobowości. W rzeczywistości zindywidualizowana integracja daje całkiem nowe rozwiązania z niezliczoną mnogością wariantów.

Jednakże skoro rozwarstwienie natury ludzkiej na poziomy dokonywało się mniej więcej podobnie, odmienności zatem wynikają chyba z różnych integratorów. Teoretycznie - tak. Varietas delectat, mawiali starożytni Rzymianie, co współcześnie wykłada się: rozmaitość bawi, ale jednocześnie dzieli, utrudnia, komplikuje, dynamizuje życie, twórczo wzbogaca i pogłębia ludzką naturę, pod warunkiem, że człowiek rozumie sens własnej złożoności, a nie sięga po alkohol dla wyrównania poziomów rozbieżności lub po narkotyk - dla wyniesienia na metapoziom urojeń.

A zaczęło się wszystko w kwantowej skrzynce biegów życia na bardziej niż subtelnym poziomie sprzężeń biochemicznych i elektronicznych, rozwiniętych w niebywałej drodze życia w ciągu miliardów lat w przepyszny bukiet ludzkiej natury.

Może w przyszłości, kiedy bioelektronika otrzyma obywatelstwo wśród nauk biologicznych, będziemy się nastrajali kwantową muzyką molekularnego świata lub naświetlali własnymi fotonami. W medycynie stosuje się przecież autoprzeszczepy do zmobilizowania organizmu. Czy nie wrócimy do własnego głosu natury i własnego światła w obrębie najmłodszego gatunku - Homo sapiens? Przecież wszystko właściwie w nas się zaczęło.

Powrót do natury nie jest regresem do pierwotnego stanu rozumianego tak, jak rozumiał go Rousseau, zresztą byłoby to niemożliwe. Od napisania Emila minęło daremnych 200 lat. Natura człowieka zaczęła się miliardy lat temu i, jak wszystko w historii życia, ma do dziś to samo kwantowe podłoże.

Nie wiadomo, gdzie kryje się więcej tajemnic w nas czy poza nami, a maże właśnie na pograniczu? Tak, to byłoby nawet zgodne z biologią - na pograniczu organizmu i jego środowiska dokonuje się ewolucja życia, jego przegrana i jego adaptacja, jego mutacja i genetyczna ucieczka do nowej formy lub zaginięcia w rejestrze życia. Na pograniczu życia i świadomości przelewa się człowieczeństwo w wezbranym niepokoju rozkołysania między zwierzęcym stylem i podobłocznym ideałem.

Geofizyka - to nie tylko przedmiot wykładany na politechnice. To realny świat ludzkiego życia. Człowiek wyrwany z geofizycznych warunków jest ludzką rybą wyjętą z wody lub wrzuconą do przemysłowych ścieków. Bioelektronika jest decydującym rozdziałem życia w stopniu nie mniejszym, a może nawet w większym, niż biochemia. Penetracja bowiem fal elektromagnetycznych, ich zasięg, skuteczność, synchronizacja lub zdudnienie z rytmiką organizmu są problemami ewolucyjnymi uzgadnianymi od miliardów lat rozwoju życia. Nagle to wszystko, łącznie z człowiekiem, odbiło się w zwierciadle tła elektromagnetycznego produkowanego przez człowieka.

A wszystko rozgrywa się teraz, zanim została wyjaśniona natura fal elektromagnetycznych i zanim dostatecznie poznano elektroniczny profil życia. Gordyjski węzeł życia zaczął się coraz bardziej motać i supłać, przybierając na razie postać chorób cywilizacyjnych o niezrozumiałej etiologii, szczególnie zaś rozkojarzenia więzi psychosomatycznej oraz integracji tkankowej w nowotworach, przyspieszania procesu starzenia się organizmu i kryzysu podstawowych układów - nerwowego, krążenia i rozrodczego.

Jednak dynamika człowieka rośnie. Opierając się na coraz bardziej widocznej jedności psychologicznej, ten napięty wewnętrznie układ zdobywa się na niewiarygodne czyny intelektualne, moralne, twórcze, mimo znacznych i groźnych szumów własnej natury, trzeszczącej coraz bardziej w konstrukcyjnych szwach. Być może, owe poziomy natury ludzkiej tasują się samorzutnie z tradycjami rozwojowymi miliardów lat życia na Ziemi. Z tego ruchu natury człowieka rodzi się postęp nauki, kultury, techniki, ale także i jego biologiczna degradacja.

Wróćmy jeszcze raz do najciekawszego fenomenu materii ożywionej – człowieka. Wszystko w nim pozornie takie samo, jak w zwierzętach, i nic identycznego w rezultacie. Należy do naczelnych, ale ucieka z tej systematycznej pozycji, bo mu się zachciewa snów o potędze, marzeń o nieśmiertelności czasu przyszłego, którego w ogóle nie ma, a jeśli będzie, to równie dobrze może się obyć bez jego obecności. Odkrył swą świadomość, zakręciło nim jak w wirze, najpierw pociągając w głąb siebie, a potem, z tego samego wiru - wypychając w diametralnie przeciwnym kierunku nieskończoności, o której przecież nie ma żadnego pojęcia.

Oto dwa nie rozwiązane problemy. Co się stało, że homogenna mieszanka informacyjna receptorów zmysłowych, którą zwierzęta zdobywały od setek milionów lat, nagle zapadła się w głąb jego jestestwa i człowiek odkrył ją jako świadomość siebie? Jakich pokładów sięgnął ten proces, wyzwalający niebywałą dynamikę świadomości?

Biochemiczny człowiek odkrył śmierć jako odwrotną stronę życia, nie mógł widzieć życia bez jego zaprzeczenia. Tak powstał największy paradoks - człowiek znacznie wcześniej poznał śmierć niż życie. Przerażająca prawda! O życiu w jego kwantowej konstrukcji dowiedział się niedawno i nie bardzo jak dotąd jest przekonany, że to, co wie, zgadza się z faktami. Wiedza o biochemicznych wyznacznikach i strukturach biologicznych jest wiedzą o życiu poprzez pryzmat śmierci. Destrukcja struktur molekularnych ważnych dla egzystencji jest równoznaczna z biologicznym finałem i powrotem w chemiczny obieg pierwiastków. Nawet prawo zachowania masy czy jej chemiczna nieśmiertelność nie wzruszają odchodzącego człowieka, zna bowiem dobrze tę masę chemiczną wracającą do ziemi-matki.

Wróćmy w rozedrgany promień świetlny jego natury, a tym samym do kwantowej studni jego jestestwa, by wydobyć z niej wszystko, co jasne, dynamiczne, prężnie, nieśmiertelne... Ale czyż to nie jest znajoma nuta, tyle że powtórzona w innym wariancie? Darujmy sobie tę ironię - w bioelektronice życie naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Dynamika człowieka nie jest obca życiu, przeciwnie - jemu właściwa. Człowiek znalazł dojście do niewyczerpanych rezerw energetycznych własnej konstrukcji i sondą swej świadomości maże czerpać z nich do woli, to znaczy bez przekraczania krytycznej kreski na skali psychosomatycznej równowagi.

Plazmowa pompa pracuje rytmicznie, tłocząc odmaterializowaną masę biologiczną, jak wspaniały i mało jeszcze zbadany dwutakt chemiczno-elektroniczny. Plazmowe serce życia nie wymodelowane w żaden kształt poza energetyczną pulsacją wydaje się źródłem niewyczerpanej macy wszelkiego działania człowieka. Poznanie swej mocy wzmaga wytrzymałość, zawziętość i cementuje niespożytość. Świadomość działa jak woda na cement - wiążąco. Ta dziwna rola świadomości jest nader widoczna w konstrukcji człowieka, który przecież dysponuje tym samym kapitałem energetycznym, co zwierzę.

Czym jest ta dziwna świadomość wystrzelona z jego zwierzęcej natury, porywająca go w inny obcy ssakom świat - świadomość, która porywa się do zapełniania nieskończoności i nieśmiertelności, nie zdając sobie sprawy, że trzeba na to nieskończonej energii? Czy tylko na zasadzie prawa zachowania energii świadomość ma sięgać nieśmiertelności? Świadomość - elektromagnetyczną falą... Nie mieści się w wyobraźni, choć nikt z nas nie potrafi określić, jaką nieśmiertelność sobie wyobraża, czy jaką mógłby ostatecznie reprezentować. Elektroniczny człowiek nie od śmierci zaczyna życie oceniać i nie czyta jego treści na śmiertelnym tle. To nie jest nieśmiertelność chemicznej mierzwy pozbawionej struktur byłego ciała. W elektronicznym człowieku nieśmiertelna jest jego świadomość i nie jest jej winą, że ma być właśnie elektromagnetyczna. Zmiana masy na foton nazywa się w mikrofizyce dematerializacją lub anihilacją. Śmierć byłaby jedynie anihilacją ustrukturyzawanej masy biologicznej, natomiast świadomość istniałaby dalej w postaci kwantów elektromagnetycznych o zerowej masie.

Życie ocaliło swój elektromagnetyczny błysk: ten błysk trwa w nim nadal, przecinając przestrzeń z szybkością światła a może i szybciej. Pasmo tego promieniowania może być nie gorszą charakterystyką układu żywego niż opis fizykalny i, co najważniejsze, charakteryzować dynamikę układu, a więc aktywną stronę życia, którą przypisujemy w człowieku świadomości.

Intuicyjny pęd człowieka ku nieskończoności i nieśmiertelności wyrażany od tysiącleci w różnych wariantach przekonań trafia w kwantowe podstawy życia, w szczególności zaś realizuje się w elektromagnetycznej świadomości. Homo electronicus nie zmierza do śmierci jak człowiek biochemiczny. Dla niego czas przyszły jest rzeczywistością, którą pragnie dopędzić z prędkością światła. Wolno nam twierdzić: świadomość - to światło! Nazywały ją w ten sposób prastare kultury. I dziś on - electronicus - stwierdza właśnie to samo: świadomość elektromagnetycznej natury jest światłem!

Wszystko tu pokręcone, dziwne, nieswoiste, obce, a tak bezgranicznie bliskie, bo dotyczy człowieka. Nie stworzono jeszcze poezji, nie wyskandowano jeszcze kwantowych strof. To nawet dobrze. Zostało mniej niż proza. Człowieka wykołysało pole magnetyczne, nastroiły elektrony, zdynamizowały fotony, rozgadały fonony. Wykarmiła go Ziemia papką litosfery rozbełtanej w wodzie. Człowiek zamknął w sobie furię Wszechświata, potęgę geofizyki, rozwagę geochemii, spokój wieczności i gonitwę chwil.

Na molekularnych strukturach wygrywa elektromagnetyczne pole swą kwantową kantatę o trwaniu i byciu, o tworzeniu i stwarzaniu, o dziełach, klęsce śmierci i o nieśmiertelności. Nagi człowiek - pozbawiony anatomii i fizjologii, zdynamizowany do granic wytrzymałości swej konstrukcji - jawi się jako olbrzym działania.

Jedyny gatunek w szalonym biegu naprzód. Człowiek dąży przed siebie - Maratończyk biosfery.

 
 

 

Czytelników na stronie:  

                                            Copyright © Wiesław Matuch - kontakt   Wrocław 2001 System Miłości Narodów