Strona główna System Miłości Narodów

 
 

 

MODLITWY KATOLICKIE

"Boga szuka się w książkach, ale znajduje na modlitwie... (0jciec Pio)


Jeśli chodzi o zwrot  "Abba Ojcze", to wiedzieć należy, iż w kulturze żydowskiej  w ten sposób zwracano się do ojca rodziny. A oznaczało to po prostu: Tato, Tatusiu. I właśnie dlatego w Modlitwie Ojcze nasz... powinno się używać zwrotu: Tatusiu, lub Tato. Ja  właśnie tak odmawiam tę modlitwę.
Przeżegnanie się : W Imię Ojca... tak samo można zastosować ten zwrot.  Np. w Imię Tatusia, Jezusa i Ducha Świętego. Amen
Czyż nie jest to cieplejsze i bliższe sercu? Dziwne jest zwracać się do naszych rodziców: Matko, Ojcze. Raczej wypada powiedzieć: Tato, Mamo, albo Mamusiu, Tatusiu...


KORONKA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Na początku
Ojcze Nasz.. Zdrowaś Mario.. Chwała Ojcu...

Na małych paciorkach:
Święty Michale Archaniele przyjdź ze swoim  Niebiańskim Wojskiem i uchroń nas  przed demonem zła.

Na dużych paciorkach:
Któż jak Bóg! On jest Dobry, Mocny i w Miłości nieskończony.

Na zakończenie
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami (3 razy).

 

KORONKA DO ŚWIĘTEGO OJCA PIO

Na początku
Ojcze Nasz.. Zdrowaś Mario.. Chwała Ojcu...

Na małych paciorkach:
Ojcze Pio, Rycerzu Niebieski, pomóż zbuntowanym Aniołom

Na dużych paciorkach:
Miarą Miłości Boga, jest Miłość bez miary

Na zakończenie
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami (3 razy)
I modlitwa: "Pod Twoja Obronę" uciekamy się święta Boża Rodzicielko...

 

KORONKA DO ŚWIĘTEJ  TERESY WIELKIEJ Z AVILA

Na początku
Ojcze Nasz.. Zdrowaś Mario.. Chwała Ojcu...

Na małych paciorkach:
Święta Tereso zamieszkaj z miłością w naszych sercach.

Na dużych paciorkach:
Miłuj bliźniego jak siebie samego. Królestwo Niebieskie jest w nas.

Na zakończenie
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.... (3 razy).

 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku:
Ojcze Nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wierzą w Boga...

Na dużych paciorkach:
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego.
Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego.

Na zakończenie:
Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny *Zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy).

JEZU, UFAM TOBIE!

 

RÓŻANIEC

(prawdziwy katolik powinien odmówić
co dzień przynajmniej jedną dziesiątkę)

TAJEMNICE RADOSNE
(poniedziałki i czwartki)
1. Zwiastowanie
2. Nawiedzenie
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie w świątyni

TAJEMNICE BOLESNE
(wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga Krzyżowa
5. Ukrzyżowanie

TAJEMNICE CHWALEBNE
(środy, soboty i niedziele)
1. Zmartwychwstanie
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP


TAJEMNICA ŚWIATŁA -
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2.Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie nauk o Królestwie Bożym
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

 

NIOŁ PAŃSKI

(najlepiej odmówić w południe)

P.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
P.: Oto ja, służebnica Pańska.
W.: Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
P.: A Słowo stało się ciałem.
W.: I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
P.: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

P.: Módlmy się: Prosimy Cię, Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego Mąką i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.
P.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
P.: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
W.: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Amen.
P:. Niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.


DUSZO CHRYSTUSOWA

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie,
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego wroga broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie,
I każ mi przyjść do siebie,
abym ze świętymi Twymi chwalił Cię,
na wieki wieków. Amen.


POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.


MODLITWA ŚW. BERNARDA

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.


PROŚBY ŚW. AUGUSTYNA

Panie Jezu, niech poznam siebie, niech poznam Ciebie.
Niech niczego nie pragnę oprócz Ciebie.
Niech wstręt czuję do siebie, a kocham Ciebie.
Niech czynię wszystko ze względu na Ciebie.
Niech poniżam siebie, a wywyższam Ciebie.
Niech myślę tylko o Tobie.
Niech umartwiam siebie, bym żył w Tobie.
Cokolwiek się zdarzy, niech przyjmę od Ciebie.
Niech prześladuję siebie, a naśladuję Ciebie.
Niech zawsze pragnę iść za Tobą.
Niech uciekam od siebie, a uciekam się do Ciebie,
bym zasłużył na obronę przez Ciebie,
bym się znalazł miedzy wybranymi przez Ciebie.
Niech nie ufam sobie a ufność pokładam w Tobie.
Niech będę posłuszny przez wzgląd na Ciebie.
Niech moje serce lgnie tylko do Ciebie.
Niech będę ubogi z miłości do Ciebie.
Wejrzyj na mnie, bym pokochał Ciebie.
Przyzwij mnie, bym ujrzał Ciebie.
I na wieki radował się Tobą.

Amen.


NOWENNA

Skuteczna nowenna do Najświętszego
Serca Jezusa - odmawiana co dzień przez O. Pio

1. O, mój Jezu, Tyś powiedział: "Zaiste mówię Wam, proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę....

Ojcze Nasz.. Zdrowaś Mario.. Chwała Ojcu... - Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję -

2. O, mój Jezu, Tyś powiedział: "Zaiste mówię Wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da Wam", wysłuchaj mnie, bo otóż proszę, Ojca w imię Twoje o łaskę....

Ojcze Nasz.. Zdrowaś Mario.. Chwała Ojcu... - Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję -

3. O, mój Jezu, Tyś powiedział: "Zaiste mówię Wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, "wysłuchaj mnie, bo zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...

Ojcze Nasz.. Zdrowaś Mario.. Chwała Ojcu... - Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
O słodkie Serce Jezusa, dla którego jedno tylko jest niemożliwe, aby nie mieć litości dla strapionych, więc miej litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, przez Twoją, a naszą czułą Matkę. Amen.
Odmówić: - Witaj Królowo - i dodać: "święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa, módl się za na-mi."


LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO. IMIENIA JEZUS

Kyrie, elejson, - Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Jezu, usłysz nas, - Jezu, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy, - zmiłuj się nad nami
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu najmożniejszy,
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych,
Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, - wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrojcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego
Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją, - wybaw nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata
- przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- zmiłuj się nad nami, Jezu.
Jezu, usłysz nas, - Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone"; daj nam, prosimy, uczucie Twej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.
Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


LITANIA O MIŁOSIERDZIU BOŻYM

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, nieograniczony przymiocie
Stwórcy, - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, Najwyższa doskonałości
Odkupiciela, - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości, Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustawieniu sakramentów świętych, - ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów,
- ufamy Tobie.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas, w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad na-mi.

V. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła jego (Ps 144, 9).
R. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać Będą (Ps 88, 2).

Módlmy się: Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


Modlitwa Siostry Faustyny

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, Panie. Niech - to niezgłębione Miłosierdzie Twoje - ogarnie i przemieni duszę moją.
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowa pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźnim, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje znużenie i zmęczenie. Odpocznienie moje niech będzie w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich, abym nigdy nie odmówiła serca nikomu i szczerze obcowała nawet z tymi, którzy nad-używać będą dobroci mojej.
Jezu, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. Maryjo, Matko moja, oddaję Ci duszę i ciało, życie i śmierć moją, i to wszystko, co po niej nastąpi. - Wszystko składam w Twoje ręce, Matko...(Dz. 163 i 79).

(słowa Pana Jezusa do S. Faustyny).

"Jeżeli Polska posłuszna będzie mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości; z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne moje przyjście".MODLITWY ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU

Wszystkie teksty św. Franciszka zaczerpnięte zostały
z lektury "PISMA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU"
wydanej przez OO. Kapucynów, Warszawa 1990


POZDROWIENIE BŁOGOSŁAWIONEJ MARYI DZIEWICY

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z najświętszym,
umiłowanym Synem swoim
Duchem Świętym, Pocieszycielem,
w Tobie była i jest wszelka pełnia łaski
i wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego,
Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty swą łaską
i oświeceniem wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.


POZDROWIENIE CNÓT

Bądź pozdrowiona, Królowo Mądrości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą, czystą Prostotą.
Pani święte Ubóstwo, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą Pokorą.
Pani święta Miłości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętym Posłuszeństwem.
Wszystkie najświętsze cnoty, niech was strzeże Pan, od którego się wywodzicie i pochodzicie.
Nie ma w ogóle na całym świecie żadnego człowieka, który mógłby jedną z was posiadać, jeśli wcześniej nie umarłby.
Kto jedną posiada, a innym nie uchybia, posiada wszystkie.
I kto jednej uchybia, żadnej nie posiada i wszystkim uchybia (por. Jk 2, 10).
I każda zawstydza wady i grzechy.
Święta Mądrość zawstydza szatana i całą jego przewrotność.
Czysta, święta Prostota zawstydza całą mądrość tego świata (por. 1 Kor 2, 6) i mądrość ciała.
Święte Ubóstwo zawstydza chciwość i skąpstwo, i troski tego świata.
Święta Pokora zawstydza pychę i wszystkich ludzi,
którzy są ze świata, podobnie i wszystko, co jest ze świata.
Święta Miłość zawstydza wszystkie pokusy diabelskie i cielesne, i wszelką bojaźń cielesną.
Święte Posłuszeństwo zawstydza wszelkie ludzkie i cielesne pożądania, i utrzymuje ciało w umartwieniu, aby było posłuszne duchowi i aby słuchało swego brata, i czyni człowieka poddanym i uległym wszystkim ludziom, którzy są na świecie, i nie tylko samym ludziom, lecz także dzikim i okrutnym zwierzętom, aby mogły z nim czynić, co zechcą, na ile Pan z wysoka pozwoli.


UWIELBIENIE BOGA NAJWYŻSZEGO

Ty Jesteś święty Pan Bóg jedyny,
który czynisz cuda (por. Ps 76, 15).
Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10), .
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze święty (J 17, 11),
Królu nieba i ziemi (por. Mt 11, 25).
Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami (por. Ps 135, 2),
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1, 9).
Ty jesteś miłością, kochaniem;
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty Jesteś cierpliwością (Ps 70, 5),
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś bezpieczeństwem,
Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością,
Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwością,
Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś opiekunem (Ps 30, 5),
Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym;
Ty jesteś mocą (por. Ps 42, 2),
Ty jesteś orzeźwieniem,
Ty jesteś nadzieją naszą,
Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś miłością naszą,
Ty jesteś całą słodyczą naszą,
Ty jesteś wiecznym życiem naszym:
Wielkim i przedziwnym Panem,
Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.


PIEŚŃ SŁONECZNA

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława,
chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo (por. Ap 4, 9. 11).
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny
wymówić Twego Imienia.
Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami (por. Tb 8, 7),
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata księżyc i gwiazdy (por. Ps 148, 3),
ukształtowałeś je na niebie jasne
i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom
dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę wodę (por. Ps 148, 4-5),
która jest bardzo pożyteczna i pokorna,
i cenna, i czysta.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata ogień (por. Dn 3, 66),
którym rozświetlasz noc:
i jest on piękny, i radosny,
i krzepki, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
wydaje różne owoce
z barwnymi kwiatami i trawami
(por. Ps 103, 13-14).
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości
i znoszą słabości i prześladowania.
Błogosławieni ci,
którzy je zniosą w pokoju (por. Mt 5, 10),
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy,
będą uwieńczeni.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym,
którzy umierają w grzechach śmiertelnych:
Błogosławieni ci,
których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga
nie wyrządzi im krzywdy (por. Ap 2, 11; 20, 6).
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana (por. Dn 3, 85),
i dziękujcie Mu, i służcie
z wielką pokorą.


WYKŁAD ŚW. FRANCISZKA O MODLITWIE
"OJCZE NASZ"

Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz.
Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie, jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra.
Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość majestatu i głębokość sądów (por. Ef 3, 18).
Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do Twego królestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki.
Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca (por. Łk 10, 27), zawsze o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości, a nie na co innego; i bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie (por. Mt 22, 37. 39), wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia (por. 2 Kor 6, 3).
Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj: na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.
I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich.
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając (Rz 12, 17), i byśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.
Nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe.
Ale nas zbaw ode złego: przeszłego, obecnego i przyszłego.
Chwała Ojcu itd.


MODLITWA FRANCISZKAŃSKA

O Panie, uczyń z nas narzędzia
Twego pokoju,
abyśmy siali miłość
tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie,
tam, gdzie panuje krzywda;
jedność,
tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję,
tam, gdzie panuje rozpacz;
światło,
tam, gdzie panuje mrok;
radość,
tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia,
co rozumieć;
nie tyle szukać miłości,
co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,


MODLITWA ODMÓWIONA PRZED KRUCYFIKSEM

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.


DROGA KRZYŻOWA

(odmawiana w okresie Wielkiego Postu)


STACJA I

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił

Pan Jezus skazany na śmierć

Sąd u Piłata... Tłum oskarża niewinnego Jezusa...Piłat wydaje wyrok śmierci... i myli się...I ja także będę się mylił wiele razy, bo bez skupienia i modlitwy nie odnajdę i nie rozpoznam Boga. I we mnie trwa walka zła z dobrem, fałszu z prawdą. Czy we mnie zwycięży Jezus? "Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem". Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA 2

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił

Jezus bierze krzyż na ramiona

Krzyż jest bardzo ciężki, lecz podobne ciężary dźwigał Pan Jezus w Nazarecie przenosząc belki, stawiając budynki; a więc już wtedy trudził się dla nas... Kiedy codzienna praca nas nuży, pomyślę o tym, że Jezus znosił trudy ciężkiej, fizycznej pracy. "Jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój na każdy dzień i naśladuje mnie". (Łk 9, 23) Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
STACJA 3

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił
Jezus upada pod krzyżem

I gdzie są ci, którzy by Jezusa podnieśli...? Chorzy, których On uzdrawiał, głodni, których nakarmił? Jak prędko zapomnieli o Jego dobrodziejstwach... Mało jest ludzi, którzy umieją dziękować. Bóg im daje tyle łask...Czy okazuję Mu wdzięczność? Czym jej dowiodę? "Nie karć mnie Panie w gniewie Twoim, i nie karz mnie w Twojej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby; ulecz mnie, Panie, bo strwożone moje kości i dusza moja bardzo jest strwożona". (Ps. 6, 2-4) Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA 4

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił

Jezus spotyka Matkę Boską

A ona milczy... nie idzie do Piłata czy do Kajfasza, aby otrzymać ułaskawienie dla swojego Syna. Ona wie wszystko, wszystko przyjmuje. Zrozumiała dlaczego Syn cierpi i jak to cierpienie zbawia świat. Maryja nauczy Apostołów, rozumienia tej prawdy. Nauczy wiele i mnie... jeśli Ją o to poproszę... bo jest i moją Matką. O tym fakcie nigdy nie mogę zapomnieć. "Cóż mogę Ci powiedzieć? Z kim Cię porównam, aby pocieszyć o Dziewico? Bo wielkie jest jak morze skruszenie Twoje". (Lam 2,13) Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA 5

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił

Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi dźwigać krzyż

Szymon Cyrenejczyk nie rozumie tego, że powinien pomóc Jezusowi. Zmuszają go do niesienia krzyża. Później - zrozumie wszystko. I dumny jest z zaszczytu współcierpienia z Panem. Kiedy Chrystus zsyła mi trud i cierpienie, przyjmę je choćbym od razu nie rozumiał, po co ono i dlaczego..."Jedni drugich brzemiona dźwigajcie, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy". (Gal 6, 2) Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA 6

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił

Św. Weronika ociera twarz Jezusowi

Weronika nie mogła tak jak Szymon udźwignąć ciężkiego brzemienia krzyża. To słaba dziewczyna. Ale to, co może uczynić - czyni bez wahania. Być może, że inne młode, pobożne dziewczęta z Jerozolimy miały także tę myśl, aby obejrzeć twarz Chrystusa, ona jedyna miała odwagę to zrobić. Nigdy nie pominę okazji, aby być dobrym. "Coście z tych najmniejszych uczynili, mnie uczyniliście". Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA 7

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił

Jezus po raz drugi upada pod Krzyżem

Jezus upada... ale podnosi się natychmiast. Jest tak zmęczony jak ja po ciężkim dniu pracy...Ale jest mężny, abym ja mógł być silny i wytrwały. Z trudem zaczynając wciąż na nowo, dochodzi się do wielkich rzeczy, nade wszystko wtedy, kiedy jest się złączonym z Chrystusem. W nim można znaleźć siły do wytrwania. "Wstanę i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". (Łk 15, 18) Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA 8

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił

Jezus spotyka płaczące niewiasty

Jezus mówi do spotkanych na drodze niewiast, ale nie o sobie i nie o swoim cierpieniu. Nie skarży się. Mówi im o mieście i o tych, których trzeba zdobyć dla nieba... Czy nie mam przyzwyczajenie skarżyć się? Muszę nauczyć się szukać zapomnienia o sobie, a interesować się innymi; a szczególnie tymi, których powinienem zaprowadzić do Chrystusa. "Córki Jerozolimskie nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą płaczcie i nad synami waszymi". (Łk. 23, 28) Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA 9

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił

Jezus po raz trzeci upada pod Krzyżem

Jezus upada. To już trzeci raz. I zawsze dla takiej samej przyczyny: dla odkupienia wszystkich grzechów - a więc i moich... W chwili gdy pokusa przychodzi, przedtem nim powiem: tak, pomyślę, ile moich dawnych grzechów ciąży na ramionach Chrystusa. "Wznieście opuszczone ręce i omdlałe kolana i czyńcie kroki proste". (Hbr 12, 12-13) Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


STACJA 10

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił

Jezus z szat obnażony

Zdarto z Ciebie szaty, lecz w moich oczach jesteś dalej odziany w godność człowieczeń-stwa...Stwarzając człowieka, zamknąłeś w nim podobieństwo Twoje... Myśl Twoją... Miłość Two-ją... Naucz mnie szanować człowieka, a nie szaty. Stwórz we mnie na nowo oczy czyste, czystą myśl i serce... Nie podobna przecież dotykać człowieka myślą, wzrokiem czy ręką, by równocześnie nie dotknąć Ciebie, Boga, by nie dotknąć Krwi twojej, którą człowiek został odkupiony. Dlatego proszę o oczy czyste i ręce godne dotknąć Ciebie w bliźnim i jego sprawach. "Zwleczcie z siebie dawnego człowieka, który niszczeje przez zwodnicze żądze. Obleczcie się w nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i świętości prawdy". (Ef 4, 22 i 24) Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA 11

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił

Jezus do Krzyża przybity

Ogrom bólu i okrucieństwa zniosłeś w milczeniu. Moje ukrzyżowanie rozkłada się na całe życie, jest jak gdyby rozcieńczone czasem, a jego ból przychodzi do mnie codziennie, kropla po kropli, w innej jak u Ciebie postaci... Czasem jest tylko jedna kropla, a czasem jest ich wiele... Gdy przyjdzie taki dzień, że będzie ich bardzo wiele, wówczas zamknij cierpliwością usta moje - niech się nie skarżą... "Z Chrystusem jestem przybity do krzyża i żyję... w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie". (Gal 2, 19-20) Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA 12

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił

Jezus na Krzyżu umiera

Jezus umiera... umiera dla mnie. Ja jeszcze wtedy nie istniałem, nie znałem Go, nie kochałem... Ale On mnie już kochał. I dla mnie umarł... Czy myślę o tym zawsze, ilekroć widzę krzyż? "Ojcze w ręce Twoje oddaję ducha mego". Śmierć przestaje być klęską, kiedy za jej progiem czekają ramiona Ojca. "Panie wspomnij na mnie, gdy przybędziesz do Królestwa Twego". (Łk 23,42) Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA 13

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
L: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupił

Jezus zdjęty z Krzyża

Ludzie ulitowali się nad Tobą i przyszli zdjąć Twe Ciało z krzyża, a zdjąwszy złożyli je na ręce Matki Bolesnej. Przez Jej ręce zanoszę prośbę o wytrwanie do końca na krzyżu mojego obowiązku. Pomóż mi tak przejść przez życie, bym nigdy nie pozwolił się sprowadzić, bym oczekiwał, aż przyjdziesz Ty sam i zdejmiesz mnie z niego. "Nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Bo czy żyjemy, czy też umieramy, Pańscy jesteśmy". (Rz 14, 7-8) Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
***

przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU


Panie Jezu Chryste, który jesteś Bogiem i Człowiekiem jednocześnie,
Który jesteś Królem Wieczności i Królem Czasu.
Oto my Twoi poddani przychodzimy do Ciebie na skraju Starego Roku,
aby oddać Ci to wszystko, co było treścią naszego życia w miesiącach, które przeminęły.

Oddajemy Ci się o Jezu takimi, jakimi jesteśmy.
Oddajemy Ci to wszystko, na co nas stać.
Twoimi niech będą o Jezu te dzieci, które w tym roku wśród nas się narodziły. Niech żyją dla Ciebie i przez Ciebie otrzymują laski.
Twoimi niech będzie to wszystko co składa się na życie naszych dzieci, które już od lat wychowujemy.
Oddajemy Ci ich beztroskie chwile i poważne choć może dziecięce jeszcze strapienia, troski, zmartwienia i bóle.
Twoimi niech będą wszystkie ich zabawy, obowiązki wobec rodziny, szkoły, rówieśników.

Oddajemy Ci mijający rok życia naszej młodzieży.
Wszystkie ich wzloty i szamotanie się ze słabością.
Oddajemy Ci ich idealizm i naturalną dobroć, oraz to wszystko co ich kształtowało, by nie dać się zaciągnąć w dół.
Oddajemy Ci trud i udrękę szarego życia codziennego wszystkich ludzi, którzy należą do pokolenia dorosłych.
Pozbieraj ich ranne wstawanie do codziennych obowiązków.
Pozbieraj ich pot sączący się z czoła w czasie wytężonej pracy.
Pozbieraj wszystkie nieprzespane noce pracujących na nocnych zmianach ojców.
Pozbieraj nieprzespane noce troszczących się o zdrowie swoich dzieci matek.

Oddajemy Ci wszystkie odruchy dobrej woli, by zachować spokój i przyjaźń ze sąsiadami.
Oddajemy Ci te wszystkie jakże kosztujące człowieka zamilknięcia, aby w rodzinie panowała harmonia i jedność.
Oddajemy Ci wszystkie cierpienia doznane od ludzi zlej woli, które jednak nie szukają pomsty.
Oddajemy Ci długie i przeraźliwie nudne dni ludzi chorych i starszych.
Oddajemy Ci ich nieprzespane noce.
Oddajemy Ci cierpienia i jęki ludzi, którzy w tym roku bardzo chorowali.
Oddajemy Ci to wszystko co składało się na konanie tych, którzy w tym roku odeszli do wieczności.
Oddajemy Ci wszystkie wzniesienia naszego serca, gdy modlimy się do Ciebie

Oddajemy Ci nasze Drogi Krzyżowe tegorocznego Wielkiego Postu,
radosne śpiewanie Marii Królowej Maja i nasze przesuwanie różańca w październiku.
Oddajemy Ci wszystkie kroki, które zrobiliśmy do naszego Kościoła.
Oddajemy Ojcu Twojemu jeszcze raz Ciebie, któregośmy ofiarowali tyle razy, gdy razem zbieraliśmy się na Mszy św.
Oddajemy Ci jeszcze raz nasz żal za grzechy wyznawane przy konfesjonale.
Oddajemy Ci naszą radość, gdy podczas Komunii św. przychodzisz do naszego serca.
Ofiarujemy Ci nasze postanowienia, poczynione w czasie adwentowych i wielkopostnych rekolekcji, oraz w czasie słuchania Słowa Bożego.

Ofiarujemy Ci o Jezu wszystko co nasze, aby cokolwiek wejdzie w nasze życie w Nowym Roku, prowadziło nas do Ciebie i do Ciebie przybliżało.

Amen.