ANALIZA ABC

 

1.      Istota metody analizy ABC.

 

·        Analiza ABC jest metodą porządkowania i grupowania elementów analizowanych zbiorów ze względu na wybrane kryterium

·        Nazwa metody wynika z właściwej procedury, zmierzającej do wyłonienia trzech podzbiorów, oznaczonych literami A ,B ,C.

·        Podzbiór A ma największe znaczenie, a podzbiór C – najmniejsze znaczenie z punktu widzenia przyjętego kryterium porządkowania.

·        Częstym zastosowaniem metody ABC jest ocena programu asortymentowego pod względem tworzenia przez poszczególne produkty bieżących przychodów ze sprzedaży.

 

 

2.      Metoda analizy ABC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:  W przypadku gdy analizowany zbiór elementów jest liczny, co utrudnia identyfikację miejsca poszczególnych elementów na osi x, uzasadnione jest ich pogrupowanie w przedziałach (np. o rozpiętości 10 punktów procentowych). Wówczas w układzie współrzędnych na obu osiach wystąpią skumulowane wskaźniki procentowe.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.      Analiza programu asortymentowego – PRZYKŁAD:

 

Firma „Malto” posiada w ofercie sprzedażowej ponad 100 produktów:

 

Produkt nr:

Udział w sprzedaży w %

Skumulowany udział w sprzedaży w %

Skumulowany udział wzięty do odłożenia na wykresie

1

16,2

16,2

 

2

14,1

30,3

 

3

11,3

41,6

 

4

7,4

49,0

 

5

3,6

52,6

 

6

2,8

55,4

 

7

2,6

58,0

 

8

2,0

60

 

9

1,9

61,9

 

10

1,9

63,8

63,8

11

1,4

65,2

 

12

1,4

66,6

 

13

1,4

68

 

14

1,4

69,4

 

15

1,3

70,7

 

16

1,3

72,0

 

17

1,3

73,3

 

18

1,2

74,5

 

19

1,2

75,7

 

20

1,1

76,8

76,8

Pozostałe

23,2

100

100

RAZEM

100